Algemeen

Een goed en efficiënt werkende ICT-omgeving is voor een bedrijf essentieel om de bedrijfsdoelen te realiseren. Verouderde systemen, verkeerde software, niet goed functionerende IT-afdelingen en stabiliteits- of beveiligingsproblemen zijn vaak desastreus voor een organisatie.

Voor het management is het vaak lastig om deze probleemgebieden de detecteren en te overzien. Laat staan de juiste maatregelen te nemen om deze problemen aan te pakken. Middels een aantal relevant diensten kan ik het management van dienst zijn met deze lastige materie:

Advisering

Het is voor een organisatie onmogelijk om zonder een efficiënte en stabiele ICT-Infrastructuur goed te kunnen blijven functioneren. Een goede en toekomstvaste ICT-infrastructuur vraagt kennis en inzicht van de diverse componenten.

Juist deze kennis is voor het management vaak een groot struikelblok terwijl het maken van goede keuzen van groot belang zijn voor de toekomst van de organisatie. Zelfs als er in de organisatie kennis aanwezig is kan deze kennis te beperkt of te gericht zijn op de bestaande situatie.

Daardoor wordt in veel organisaties vaak doorgegaan met de bestaande manier van werken, de bestaande hardware-infrastructuur met zijn componenten en de bestaande gebruikersapplikaties. Het gevolg is dat het noodzakelijke 'anders denken' en de daarop volgende noodzakelijke migraties naar een andere infrastructuur zwaar onderbelicht worden.

Interim Management

In elke organisatie komen situaties voor waarbij de behoefte aan een tijdelijk in te zetten ICT-manager groeit, wenselijk of zelfs acuut nodig is.

Soms betreft het tijdelijke vervanging van een manager of afdelingshoofd in verband met ziekte of een andere reden voor afwezigheid voor een wat langere periode.

Een Interim-manager heeft in bepaalde situaties grote voordelen ten opzichte van een interne manager:

  • is van buiten de eigen organisatie en wordt niet beinvloed door de bestaande cultuur
  • kan gemakkelijker zaken van verschillende kanten belichten
  • hoeft niet bang te zijn om zijn carrière binnen de organisatie op het spel te zetten
  • kan zich volledig richten op het resultaat en het belang van de organisatie
  • kan indien nodig vervelende beslissingen nemen

Vaak wordt een beroep gedaan op een interim ICT manager als er zorgen zijn over de ICT omgeving.

Deze kunnen diverse achtergronden hebben:


Over mij

Marc Bakx ICT Consultant
0031 (0)6 531 492 38

Marbaned B.V. is een onafhankelijk ICT-adviesbedrijf opgericht in 2008.

Onze doelstelling is het om organisaties te helpen met een no-nonsens en rechtlijnige aanpak met als uitgangspunten: praktische, snelle en betaalbare verbeteringen voor de ICT-omgeving vanuit een analytische, pragmatische en rechtlijnige aanpak.

Daarbij is het uitgangspunt dat niet de techniek leidend is, maar uw organisatie. Visie, strategie en beleid zijn doorslaggevend voor een adequate ICT Infrastructuur.